menu dblex
uttolka
verb
förklara
interpretera
tolka

Alla synonymer går att klicka på.