menu dblex
interpretera
verb
förklara
tolka
översätta
återge
tyda
utlägga
uttolka
utreda

Alla synonymer går att klicka på.