menu dblex
utskriva
verb
rekvirera
beordra
infordra
uppbåda
inkalla
pålägga
påbjuda
meddela
avmönstra
avföra från listan
hemsända

Alla synonymer går att klicka på.