menu dblex
infordra
verb
rekvirera
kräva
begära
utskriva
utkräva
indriva
inkräva
återfordra
återkräva
utfordra

Alla synonymer går att klicka på.