menu dblex
utradera
verb
utplåna
förinta
ödelägga
jämna med marken
rasera
utrota
annihilera
ta bort
stryka ut
nedgöra

Alla synonymer går att klicka på.