menu dblex
annihilera
verb
förinta
utplåna
tillintetgöra
utradera
destruera
totalförstöra

Alla synonymer går att klicka på.