menu dblex
utläggning
substantiv
redogörelse
exposé
översikt
framställning
tal
kommentar
tolkning
exposition
uttolkning
I uttryck
utläggning av bibeltext

Alla synonymer går att klicka på.