menu dblex
uttolkning
substantiv
utläggning

Alla synonymer går att klicka på.