menu dblex
uråldrig
adjektiv
urgammal
gammal
antediluviansk
antik
fossil
lastgammal
urmodig
mossig
gammal som gatan
förhistorisk

Alla synonymer går att klicka på.