menu dblex
fossil
adjektiv
förstenad
petrifierad
gammal
antediluviansk
urgammal
uråldrig
uppgrävd ur jorden
fossil
substantiv
förstening
petrifikat
geologisk lämning
stenvandling

Alla synonymer går att klicka på.