menu dblex
uppvakta högt uppsatt person
verb
antichambrera

Alla synonymer går att klicka på.