menu dblex
antichambrera
verb
sitta i väntrum
fjäska
uppvakta högt uppsatt person

Alla synonymer går att klicka på.