menu dblex
uppvärmning
substantiv
upphettning
förvällning
kokning
sjudning
skållning
värme
eldning
uppkok
uppkokning
förspel
förberedelse

Alla synonymer går att klicka på.