menu dblex
eldning
substantiv
uppvärmning
värme
upphettning

Alla synonymer går att klicka på.