menu dblex
uppsvullen
adjektiv
plussig
plufsig
svullen

Alla synonymer går att klicka på.