menu dblex
plufsig
adjektiv
plussig
pussig
uppsvullen
fet
tjock
slapp

Alla synonymer går att klicka på.