menu dblex
uppskjutande klippa
substantiv
klack

Alla synonymer går att klicka på.