menu dblex
klack
substantiv
hejarklack
applåderare
gäng
liga
supporters
upphöjning
höjd
avsats
uppskjutande klippa
hälstöd
häl

Alla synonymer går att klicka på.