menu dblex
uppräkning
substantiv
ramsa
lista
radda
serie
tirad
förteckning
specifikation
räkning
enumeration

Alla synonymer går att klicka på.