menu dblex
uppoffra
verb
prisge
uppge
avstå från
tillspilloge
offra
försaka
umbära
ge upp

Alla synonymer går att klicka på.