menu dblex
tillspilloge
verb
prisge
offra
uppoffra
förspilla
Se även
tillspillogiva

Alla synonymer går att klicka på.