menu dblex
uppmaningsform
substantiv
imperativ

Alla synonymer går att klicka på.