menu dblex
imperativ
adjektiv
oavvislig
oeftergivlig
bjudande
tvingande
kategorisk
bindande
befallande
imperativ
substantiv
uppmaningsform
uppmaning
pliktbud
befallning

Alla synonymer går att klicka på.