menu dblex
uppläsning
substantiv
recitation
föredrag
deklamation
framförande
föreläsning

Alla synonymer går att klicka på.