menu dblex
uppdraga
verb
Se även
anförtro
anvisa
befalla
ge i uppdrag
uppdra
ålägga
I uttryck
uppdraga åt

Alla synonymer går att klicka på.