menu dblex
uppdra
verb
ombetro
anbefalla
anvisa
ålägga
anförtro åt
befalla
befullmäktiga
ge i uppdrag
låta
överlämna åt
Se även
uppdraga
I uttryck
uppdra åt

Alla synonymer går att klicka på.