menu dblex
tydliggöra
verb
förklara
förtydliga
klargöra
elucidera
göra tydlig

Alla synonymer går att klicka på.