menu dblex
elucidera
verb
förklara
tydliggöra

Alla synonymer går att klicka på.