menu dblex
tvångsförflytta
verb
förvisa
deportera
förflytta

Alla synonymer går att klicka på.