menu dblex
deportera
verb
förvisa
landsförvisa
expatriera
utvisa
avhysa
förpassa ur riket
tvångsförflytta

Alla synonymer går att klicka på.