menu dblex
avhysa
verb
vräka
fördriva
kasta ut
sparka ut
störta
förvisa
deportera
ställa på gatan

Alla synonymer går att klicka på.