menu dblex
träsk
substantiv
kärr
myr
sump
sankmark
sumpmark
sidlänt trakt
sjö
marskland
insjö
gungfly
dy
moras
kloak
undre värld

Alla synonymer går att klicka på.