menu dblex
träck
substantiv
exkrementer
spillning
avföring
dynga
skit
lort
smuts
gödsel
latrin
tarv
förorening
skarn
uttömningar

Alla synonymer går att klicka på.