menu dblex
tilltvinga sig
verb
framtvinga
avtvinga
framprovocera
kämpa sig fram till
propsa på
tillkämpa sig
tillvinna sig

Alla synonymer går att klicka på.