menu dblex
avtvinga
verb
avpressa
framtvinga
frampressa
avfordra
kräva
framkalla
ansätta
begära
avvinna
tilltvinga sig
beröva
uppväcka

Alla synonymer går att klicka på.