menu dblex
avfordra
verb
avkräva
avpressa
utkräva
fordra
kräva
begära
avtvinga
utpressa
I uttryck
avfordra förklaring

Alla synonymer går att klicka på.