menu dblex
tillnärmelig
adjektiv
approximativ

Alla synonymer går att klicka på.