menu dblex
approximativ
adjektiv
ungefärlig
cirka
preliminär
tillnärmelig
tillnärmelsevis riktig
överslag

Alla synonymer går att klicka på.