menu dblex
cirka
adverb
ungefär
omkring
uppskattningsvis
vid pass
approximativt
i runt tal
inemot
i det närmaste

Alla synonymer går att klicka på.