menu dblex
tillåtlig
adjektiv
berättigad
försvarlig
tillåten
lovlig
tolerabel
antaglig
ursäktlig
tillständig

Alla synonymer går att klicka på.