menu dblex
tolerabel
adjektiv
dräglig
uthärdlig
tillåtlig
hjälplig
försvarlig
passabel
skaplig
hygglig

Alla synonymer går att klicka på.