menu dblex
terminal
substantiv
slutpunkt
station
slutstation
ändstation
anhalt
hållplats
omlastningsstation
I sammansättning
dataterminal

Alla synonymer går att klicka på.