menu dblex
slutpunkt
substantiv
ändpunkt
slutstation
gräns
slut
mål
ändstation
ända
terminal
station

Alla synonymer går att klicka på.