menu dblex
tank
substantiv
stridsvagn
pansarvagn
behållare
dunk
cistern
damejeanne
reservoar
tunna
fat

Alla synonymer går att klicka på.