menu dblex
dunk
substantiv
tank
behållare
cistern
damejeanne
tunna
kärl
flaska
kanna
slag
stöt
knuff
duns
puff
smäll
bultning

Alla synonymer går att klicka på.