menu dblex
tala osanning
verb
ljuga
fara med osanning
narras

Alla synonymer går att klicka på.