menu dblex
narras
verb
småljuga
ljuga
fabulera
uppdikta
tala osanning
skämta
säga på skoj

Alla synonymer går att klicka på.