menu dblex
ta om
verb
upprepa
rekapitulera
repetera
återge
bissera
reproducera
göra om
börja från början

Alla synonymer går att klicka på.