menu dblex
repetera
verb
upprepa
bissera
förnya
iterera
ta om
apa efter
eka
genta
idissla
säga efter
gå igenom
rekapitulera
öva in
I uttryck
repetera in

Alla synonymer går att klicka på.