menu dblex
iterera
verb
upprepa
förnya
repetera
återkomma

Alla synonymer går att klicka på.